*

Giỏ hàng

Chính sách thẻ thành viên Jubbie

CHÍNH SÁCH THẺ THÀNH VIÊN JUBBIE


Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Jubbie trong thời gian qua. Từ ngày 20/10/2018, thời trang mặc nhà Jubbie chính thức áp dụng chế độ ưu đãi thẻ thành viên mới tại hệ thống Jubbie trên toàn quốc.

- Khởi tạo thành viên Jubbie:

 • Với bất kì hóa đơn nào khách hàng đều được cấp thẻ miễn phí và bắt đầu tích lũy điểm.

- Thẻ thành viên Jubbie Standard:

 • Tích lũy đủ 3.000.000 VNĐ hoặc mua với hóa đơn 2.000.000 VNĐ/lần.
 • Ưu đãi: Khách hàng được giảm 5% đối với tất cả các sản phẩm.

- Thẻ thành viên Jubbie Upper:

 • Tích lũy đủ 6.000.000 VNĐ hoặc mua với hóa đơn 4.000.000 VNĐ/lần.
 • Ưu đãi: Khách hàng được giảm 10% đối với tất cả các sản phẩm.

- Thẻ thành viên Jubbie VIP:

 • Tích lũy đủ 12.000.000 VNĐ hoặc mua với hóa đơn 8.000.000 VNĐ/lần.
 • Ưu đãi: Khách hàng được giảm 15% đối với tất cả các sản phẩm.


THỜI GIAN VÀ ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ


- Thẻ thành viên Jubbie Standard:

 • Thời gian: 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ.
 • Điều kiện duy trì thẻ: Tích lũy 2.000.000đ trong thời gian 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ để duy trì hạn mức thẻ. Nếu không đạt được điểm tích lũy trong 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ, KH sẽ về lại mức khởi tạo thành viên Jubbie.

- Thẻ thành viên Jubbie Upper:

 • Thời gian: 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ.
 • Điều kiện duy trì thẻ: Tích lũy 3.000.000đ trong thời gian 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ để duy trì hạn mức thẻ. Nếu không đạt được điểm tích lũy trong 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ, KH sẽ về lại mức Jubbie Standard.

- Thẻ thành viên Jubbie VIP:

 • Thời gian: 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ.
 • Điều kiện duy trì thẻ: Tích lũy 6.000.000đ trong thời gian 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ để duy trì hạn mức thẻ. Nếu không đạt được điểm tích lũy trong 2 năm kể từ ngày được cấp thẻ, KH sẽ về lại mức Jubbie Upper.